Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Förberedande op: Beskär m m. Ge bilden en alfakanal.
  • Skapa två lagerdubletter av bakgrundsbilden. släck den översta och aktivera den undre dubletten.
  • Filter - G'MIC - Artistic - Lylejks painting. Höj värdet på Radius till 8. OK.
  • Tänd och aktivera det översta lagret. Filter - Leta kanter - Kant. Algoritm ska vara Sobel. Sänk värdet på Mängd till 1. OK.
  • Färger - Avmätta. Färger - Invertera. Färger - Nivåer. Dra den övre, högra triangeln i diagrammet till ca 200. OK.
  • Ge det översta lagret Lagerläge Multiplicera.
  • Aktivera mellanlagret. Retuschera försiktigt lagret genom att "sudda fram" detaljer av mun och ögon från originalet, som ligger underst. (Om suddgummit inte biter har du glömt att ge lagret en alfakanal.)
  • Platta ut bilden.