Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

 • Förberedande op: Beskär, klona bort allt utom trädsilhuetten. Gör bilden svartvit med Färger - Avmätta.
 • Gör en lagerdublett av silhuettbilden. Filter - Artistiskt - Fotokopia. Välj värde på Maskradie så att stamdelarna får tydliga konturlinjer, utan att flera stamdelar blir helsvarta.
 • Dra ned opacitetsreglaget för Fotokopialagret till ca 50. Sammanfoga nedåt.
 • Skapa ett nytt lager och lägg det under silhuettlagret. Fyll det med en medelgrå färg (808080).
 • Skapa en lagerkopia av det grå lagret. Släck silhuettlagret och gör det grå lagret direkt under silhuettlagret aktivt.
 • Filter - Rendera - Moln - Plasma. Du ska få ett slumpmässigt färgat lager. Gör det svartvitt med Färger - Avmätta. Lagret skall helst vara ljusast i mitten. Om det i stället är mörkast där så använd Färger - Invertera.
 • Filter - Artistiskt - Oljefiera. Dra upp maskstorlek till ca 25.
 • Dra ned opacitetsreglaget till ca 50. Sammanfoga nedåt.
 • Tänd och aktivera silhuettlagret. Ge det Lagerläge Multiplicera. Sammanfoga nedåt.
 • Ge bilden en ram, t ex FX-Foundry - Image Effects - Double Border.
 • Platta ut bilden.