Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Förberedande op: Beskär o.d.
  • Tillämpa filter Färger - Retinex på bilden med standardinställningar. Filtret skärper kontrasterna i bilden så den ser lite overklig ut.
  • Byt himmel till en mörk ovädershimmel.
  • Som en rolig detalj har jag "tänt ljuset" på lyktstolpen.
  • Skapa ett nytt, transparent lager ovanför bilden och kopiera in en texturbild. På webbplatsen flickr finns en mängd bilder man får använda. Jag har hämtat denna från medlemmen SkeletalMess. Gör bilden transparent i mitten med en oval med kraftigt fjädrad kant. Ge bilden lagerläge Multiplicera.
  • Gör om proceduren med ett helsvart lager för att ytterligare tona ned kanterna av bilden.
  • Platta till bilden.