Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Förberedande op: Beskär o.d.
  • Gör tre dubletter (lager) av originalbilden. Släck de två översta och aktivera den första dubletten.
  • Färger - Tröskelvärde. Dra den svarta triangeln åt vänster, till ca 50. Det som nu är svart i bilden kommer att förbli det i slutbilden. Undvik därför svarta fläckar i ansikte och på hud.
  • Tänd och aktivera nästa dublett.
  • Färger - Tröskelvärde en gång till. Dra denna gång den svarta triangeln till ca 150. Det nytillkomna svarta kommer att bli skuggat i slutbilden.
  • Färger - Nivåer. Dra det vänstra undre reglaget (utmatningsnivåer) åt höger upp till ca 200.
  • Ge detta lager Läge Gör endast mörkare. (Det helsvarta kommer tillbaka.) Sammanfoga nedåt.
  • Tänd och aktivera den översta kopian. Färger - Avmätta. Artistiskt - Fotokopia. Ge lagret Läge Gör endast mörkare. Sammanfoga nedåt.
  • Ge lagret Läge Värde.
  • Platta till bilden.