Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Höj mättnaden till +20.
  • Artistiskt - Serieteckning med standardvärden.
  • Artistiskt - Tygifiera med standardvärden.
  • S-formad kurva. Ljusa upp bilden men behåll svärta.