Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Inledande op: Beskär, od.
  • Gör ett dublettlager.
  • Minska mättnaden till -20
  • Gör en ny dublett. Gör den svartvit med Färger - Avmätta.
  • Jämna ut färgfälten med filtret Artistiskt - Oljifiera 12 12
  • Tillämpa Färger - Posterisera i 6 nivåer.
  • Ge det översta lagret Lagerläge Värde.
  • Platta ut bilden.