Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Förberedande op: Beskär, justera färg e.d.
  • Skapa ett nytt lager och ge det färgen (210,200,180).
  • Använd filtret Mappa - Bumpmap på det nya lagret. Peka i Bumpmap-fältet på ursprungsbilden. Sätt Djup till 15. Kör Bumpmap.
  • Ge det övre lagret Läge Grynsammanfogning.
  • Sammanfoga nedåt.
  • Skapa ett nytt, vitt lager ovanför.
  • Ge det en kanvasstruktur med Artistiskt - Tygifiera.
  • Ge det lagerläge Multiplicera. Dra ned opaciteten till lämpligt värde.
  • Sammanfoga nedåt.
  • Justera ev ljusheten med Kurvor.