Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

  • Förberedande op: Beskär m m. Ge bilden en alfakanal.
  • Skapa två lagerdubletter av bakgrundsbilden. släck den översta och aktivera den undre dubletten.
  • Filter - G'MIC - Contours - Segmentation. OK.
  • Tänd och aktivera det översta lagret. Filter - G'MIC - Thin Edges. Sätt Smoothness till 0.5 och Threshold till 10. OK.
  • Sätt lagrets Lagerläge till Multiplicera.
  • Filter - Oskärpa - Gaussisk. 2px.
  • Färger - Tröskelvärde. Dra upp den svarta triangeln till ca 200.
  • Jag har flyttat några blommor som mist färgen i manipuleringarna.
  • Platta ut bilden.