Manipulerad bild

Originalbild (nedskalad)

 • Beskär ev originalbilden.
 • Gör en dublett av bakgrundslagret och ge den en alfakanal. Släck tillfälligt detta lager och aktivera bakgrundslagret.
 • Gör bakgrundslagret svartvitt med Färger - Avmätta.
 • Gör en dublett. Gör dubletten oskarp med Gaussisk oskärpa radie 20.
 • Ge dubletten lagerläge Dividera. Sammanfoga nedåt.
 • Aktivera och tänd det övre lagret.
 • Markera spårvagnen. Fjädra markeringen med 10 px.
 • Invertera markeringen. Töm. Markera Inget.
 • Skärp spårvagnslagret med Oskarp mask.
 • Skapa ett nytt, vitt lager ovanför spårvagnen.
 • Ge det en kanvasstruktur med Artistiskt - Tygifiera.
 • Ge det lagerläge Multiplicera. Dra ned opaciteten till lämpligt värde.
 • Sammanfoga nedåt.
 • Justera ev ljusheten med Kurvor.